Medelålder, Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har 7 033 invånare. Värdet för medelålder är det 36:e högsta i landet med 46,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.