Invånare i kommunen, Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 7 121 människor (2018). Landarealen är   6 917 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.