Invånare i kommunen, Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har 7 042 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 40:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.