Invånare i kommunen, Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har 7 018 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 39:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.