Kommunens kostnader, Sölvesborg

Sölvesborgs kommun ligger i Blekinge län och har 17 514 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 66 082 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.