Kommunens skatteintäkter, Sölvesborg

Sölvesborgs kommun ligger i Blekinge län och har 17 514 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 50 549 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.