Anställda i kommunen, Sölvesborg

Sölvesborgs kommun ligger i Blekinge län och har 17 540 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 1 272 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.