Största privata arbetsgivare, Sölvesborg

Sölvesborgs kommun ligger i Blekinge län och har 17 540 invånare. Största privata arbetsgivare är TitanX Engine Cooling AB med 425 anställda (nov 2020).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.