Andel förtidspensionärer, Sölvesborg

Sölvesborgs kommun ligger i Blekinge län och har en befolkning på 17 468 människor (2018). Landarealen är 186 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.