Andel högutbildade, Sölvesborg

Sölvesborgs kommun ligger i Blekinge län och har 17 540 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 18,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.