Skattesats, Sölvesborg

Sölvesborgs kommun ligger i Blekinge län och har 17 475 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Sölvesborgs kommun till 33,86 procent, vilket var den 97:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.