Befolkningsökning, Sölvesborg

Sölvesborgs kommun ligger i Blekinge län och har 17 475 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Sölvesborgs kommun nära genomsnittet med 0,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.