Kommunens kostnader, Ronneby

Ronneby kommun ligger i Blekinge län och har 29 200 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 72:a högsta i landet med 66 823 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.