Kommunens kostnader, Ronneby

Ronneby kommun ligger i Blekinge län och har 29 021 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 89:e högsta i landet med 68 355 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.