Kommunens skatteintäkter, Ronneby

Ronneby kommun ligger i Blekinge län och har 29 200 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 71:a lägsta i landet med 44 984 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.