Andel förtidspensionärer, Ronneby

Ronneby kommun ligger i Blekinge län och har 29 169 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 95:e högsta i landet med 5,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.