Andel förtidspensionärer, Ronneby

Ronneby kommun ligger i Blekinge län och har en befolkning på 29 695 människor (2018). Landarealen är 830 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.