Andel förtidspensionärer, Ronneby

Ronneby kommun ligger i Blekinge län och har 29 372 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 5,5 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.