Skattesats, Ronneby

Ronneby kommun ligger i Blekinge län och har 29 200 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Ronneby kommun till 33,85 procent, vilket var den 92:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.