Skattesats, Ronneby

Ronneby kommun ligger i Blekinge län och har 29 372 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Ronneby kommun till 33,95 procent, vilket var den 72:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.