Befolkningsökning, Ronneby

Ronneby kommun ligger i Blekinge län och har 29 372 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Ronneby kommun den 64:e lägsta i landet med −0,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.