Befolkningsökning, Ronneby

Ronneby kommun ligger i Blekinge län och har 29 021 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Ronneby kommun den 77:e lägsta i landet med −1,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.