Invånare i kommunen, Ronneby

Ronneby kommun ligger i Blekinge län och har 29 021 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 89 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.