Kommunens kostnader, Olofström

Olofströms kommun ligger i Blekinge län och har 13 311 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 88:e högsta i landet med 62 972 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.