Kommunens skatteintäkter, Olofström

Olofströms kommun ligger i Blekinge län och har 13 159 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 49 338 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.