Andel förtidspensionärer, Olofström

Olofströms kommun ligger i Blekinge län och har 13 263 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 52:a högsta i landet med 5,8 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.