Andel förtidspensionärer, Olofström

Olofströms kommun ligger i Blekinge län och har 13 311 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 65:e högsta i landet med 6,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.