Andel företagare, Olofström

Olofströms kommun ligger i Blekinge län och har 13 263 invånare. Värdet för andel företagare är det 25:e lägsta i landet med 4,7 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.