Andel högutbildade, Olofström

Olofströms kommun ligger i Blekinge län och har 13 263 invånare. Värdet för andel högutbildade är det tjugonde lägsta i landet med 13,1 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.