Skattesats, Olofström

Olofströms kommun ligger i Blekinge län och har 13 263 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Olofströms kommun till 33,75 procent, vilket var den 107:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.