Skattesats, Olofström

Olofströms kommun ligger i Blekinge län och har 13 061 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Olofströms kommun till 33,75 procent, vilket var den 119:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.