Befolkningsökning, Olofström

Olofströms kommun ligger i Blekinge län och har 13 061 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Olofströms kommun den 48:e lägsta i landet med −1,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.