Befolkningsökning, Olofström

Olofströms kommun ligger i Blekinge län och har 13 311 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Olofströms kommun den 48:e lägsta i landet med −1,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.