Medelålder, Olofström

Olofströms kommun ligger i Blekinge län och har 13 263 invånare. Värdet för medelålder är det 75:e högsta i landet med 45,6 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.