Kommunens kostnader, Karlskrona

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och har 66 420 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 69 434 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.