Kommunens skatteintäkter, Karlskrona

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och har 66 515 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 85:e högsta i landet med 46 658 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.