Kommunens skatteintäkter, Karlskrona

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och har 66 708 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 78:e högsta i landet med 49 045 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.