Anställda i kommunen, Karlskrona

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och har 66 708 invånare. Värdet för anställda i länet är det 27:e högsta i landet med 5 242 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.