Största privata arbetsgivare, Karlskrona

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och har 66 708 invånare. NKT HV Cables AB är största privata arbetsgivare och med 825 anställda (nov 2020) den 51:a största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.