Andel förtidspensionärer, Karlskrona

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och har 66 515 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 62:a lägsta i landet med 4,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.