Andel förtidspensionärer, Karlskrona

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och har 66 708 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 63:e lägsta i landet med 3,8 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.