Andel företagare, Karlskrona

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och har 66 708 invånare. Värdet för andel företagare är det 40:e lägsta i landet med 4,9 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.