Andel högutbildade, Karlskrona

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och har 66 708 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 33:e högsta i landet med 31,0 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.