Andel högutbildade, Karlskrona

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och har 66 515 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 34:e högsta i landet med 30,2 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.