Skattesats, Karlskrona

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och har 66 708 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Karlskrona kommun till 33,69 procent, vilket var den 118:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.