Befolkningsökning, Karlskrona

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och har 66 515 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Karlskrona kommun den 87:e lägsta i landet med −0,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.