Befolkningsökning, Karlskrona

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och har 66 682 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Karlskrona kommun nära genomsnittet med 0,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.