Befolkningsökning, Karlskrona

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och har 66 708 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Karlskrona kommun nära genomsnittet med 0,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.