Medelålder, Karlskrona

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och har 66 515 invånare. Värdet för medelålder är det 93:e lägsta i landet med 42,1 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.