Medelålder, Karlskrona

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och har 66 708 invånare. Värdet för medelålder är det 92:a lägsta i landet med 42,4 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.