Invånare i kommunen, Karlskrona

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och har 66 515 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 35 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.