Invånare i kommunen, Karlskrona

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och har en befolkning på 66 622 människor (2019). Landarealen är 1 047 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.