Kommunens kostnader, Karlshamn

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och har 32 402 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 62 374 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.