Kommunens skatteintäkter, Karlshamn

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och har 32 226 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 69:e högsta i landet med 49 684 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.