Anställda i kommunen, Karlshamn

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och har 32 226 invånare. Värdet för anställda i länet är det 67:e högsta i landet med 2 612 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.