Största privata arbetsgivare, Karlshamn

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och har 32 216 invånare. Största privata arbetsgivare är AAK Sweden AB med 525 anställda (år 2022).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.