Andel förtidspensionärer, Karlshamn

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och har 32 226 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 5,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.