Andel företagare, Karlshamn

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och har en befolkning på 32 473 människor (2019). Landarealen är 491 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.