Andel företagare, Karlshamn

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och har 32 226 invånare. Värdet för andel företagare är det 46:e lägsta i landet med 5,1 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.