Sysselsättningsgrad, Karlshamn

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och har 32 216 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 81:a lägsta i landet med 80,3 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.