Förvärvsfrekvens, Karlshamn

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och har en befolkning på 32 330 människor (2018). Landarealen är 491 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.