Förvärvsfrekvens, Karlshamn

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och har 32 226 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 82:a lägsta i landet med 78,1 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.