Andel högutbildade, Karlshamn

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och har en befolkning på 32 330 människor (2018). Landarealen är 491 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.