Andel högutbildade, Karlshamn

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och har 32 226 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 93:e högsta i landet med 22,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.